Güncel Haberler

TÜRKİSTANDA ŞEHİT EREN BÜLBÜL ÇEŞMESİ

Al­man­ya’daki ha­yır­se­ver in­san­la­rı­mı­zın yar­dım­la­rıy­la Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan Böl­ge­sin­de Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı böl­ge­de sağ­lık­lı su içil­me­si için Şehit Eren Bül­bül adına çeşme

Destekleme Primleri piyasaları rahatlatır

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de pi­ya­sa­la­rın sı­kış­tı­ğı­nı, va­tan­daş­la­rın gübre al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ve­ri­lecek prim­ler­le pi­ya­sa­la­rın ha­re­ket­le­ne­ce­ği­ni

Rizespor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da DG Si­vass­por ile gol­süz be­ra­be­re kaldı. Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)14. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın

MHP BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR

İkiz­de­re Be­le­di­ye­si­nin Yö­re­sel Ürün­le­ri il­çe­de pa­zar­la­ma ve sat­mak ama­cıy­la seçim ön­ce­si vaat et­ti­ği pro­je­ler­den Yö­re­sel Ürün Çar­şı­sı için ça­lış­ma­lar devam

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.